Vzw ArtPro Art

De Vzw ArtPro Art, opgericht door wijlen kunstenaar en cultureel duizendpoot Chris Ferket, nu verder gezet door kunstenaar Joseph Pannecoucke, heeft al jaren de vaste doelstelling om kunstenaars een vrij podium te bieden en zo de kans te geven met hun werken naar buiten te komen. Onder het motto ‘kunst is gemaakt om gezien te worden en niet om ergens in een donker hoekje weg te kwijnen’ gaat Artpro Art telkens op zoek naar kunstenaars met een eigen stijl en vormgeving. Kunstenaars met een voorliefde voor steen om aldusdanig de beeldhouwkunst in de Vlaanders te laten verder bestaan. Door het  organiseren, door medewerking te verlenen aan culturele tentoonstellingen, of door de definitieve plaatsing van monumentaal beeldhouwwerk in steden of gemeenten, probeert Artpro Art zijn steentje bij te dragen in het tonen en het behoud van het hedendaagse Vlaamse kunstpatrimonium.

In de beeldentuin van de B&B kan je een wandeling maken doorheen de werken van verschillende ArtPro Art kunstenaars.